1918-ci il Quba hadisələri – Azərbaycanın müsəlman əhalisinin kütləvi qırğını
-
 Quba şəhərində və ətraf kəndlərdə kütləvi qırğınlar haqqında arxiv sənədləri

 

1918-ci il Quba hadisələri – Azərbaycanın müsəlman əhalisinin kütləvi qırğını planlarının tərkib hissəsi kimi [>>>]

 

I FƏSİL: Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yazışmaları. AXC və Az. SSR-in məhkəmə-istintaq orqanlarının sənədləri. [>>>]

 

II FƏSİL: Quba qəzasının kəndlərinin talan edilməsi haqqında sənədlər [>>>]

 

III FƏSİL: Quba şəhərinin talan edilməsi haqqında sənədlər[>>>]

 

Qeydlər [>>>]

 

İnzibati-coğrafi adlarının göstəricisi [>>>]

 

 

Flag Counter